Valentina
Planas
Costabella

Grau en Filologia Catalana
2012-2015
Universitat de Girona

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
2015-2016
Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Llengua i Literatura Catalanes
2016-2017
Universitat de Girona

Júlia
Planas
Costabella

Diplomatura en Disseny Gràfic
2009-2013
Escola d’Art i Disseny d’Olot

Postgrau en Disseny Gràfic i
Projectes Editorials

2016
Elisava

Roser
Bauza
Caldentey

Grau en Traducció i Interpretació
2008-2013
Universitat de Vic

Màster en Formació del Professorat en Llengua Estrangera
2013-2014
Universitat Internacional
de la Rioja